İç Denetim Nedir?

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cd. Yeniyol Zarif Sk.
No:22 Kat:B/3 34440 Beyoğlu/İSTANBUL

Santral : +90 212 312 64 40
Fax : +90 212 312 64 65