Genel Sekreterimiz Sayın Can Akın Çağlar Bey
İç Denetim Birimi Başkanlığını ziyaret etmiştir.

İç Denetimde Görev Değişimi