Genel  Sekreterimiz  Sayın  Can  Akın  Çağlar  Bey  İç  Denetim  Birimi  Başkanlığını   ziyaret  etmiştir.