Sümeyra KÖSE

Bilgisayar Mühendisi

İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Destek Hizmetleri
AR-GE İş ve İşlemleri

Tel : +90 212 312 64 51

Hatice TOSUNOĞLU

Programcı

Personel Özlük İşlemleri
Yazışma ve Evrak Kayıt İşlemleri
Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri

Tel : +90 212 312 64 52

Burcu ERGİN AKIN

Programcı

Kurumsal Gelişim Sorumlusu
Yazışma ve Evrak Kayıt İşlemleri
Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri

Tel : +90 212 312 64 55

Aysun ÜNAL

Bilgisayar İşletmeni

Mutemet (Yurtiçi Görev Yolluğu ve Avans)
Yazışma ve Evrak Kayıt İşlemleri
Taşınır Kayıt Yetkilisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

Tel : +90 212 312 64 49

Havva Cennet DOĞAN

Birim Asistanı

Sekreterya olarak görev yapmaktadır.

Tel : +90 212 312 64 44

Arzu KELEŞ

Yönetici Asistanı

Sekreterya olarak görev yapmaktadır.

Tel : +90 212 312 64 40
+90 212 312 64 48