Yazılar

Equation

Denklem

Extreme

Uçdeğer

Extranet

Bir intranet’e sahipseniz, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer önemli kişilerin ihtiyaçları olduğu alanlara güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayarak, onun bir kısmını bir extranet haline dönüştürebilir

Extract

Seçip çıkartmak

Externally described file

Dışarda tanımlanan kütük

Externally described data

Dışarda tanımlanan veri

External

Dış

External storage

Dış saklama birimi

External modem

Dış modem

Extension

Uzantı (dosya adları)