Olasılık (Senaryo) Analizi (Probability Analysis)

Tek bir değişkenin değerindeki değişmeler yerine, bütün değişkenlerin değerlerinin iyimser, kötümser ve ikisinin ortalaması şeklinde tahmin edilmesidir. (Kamu İç Denetim Rehberi)