Yazılar

Dynamic HTML

HTML’in önceki sürümüne göre daha gösterişli ve daha interaktif Web siteleri yaratılmasına izin veriyor, yeni programlama olanakları sunuyor

DVD (Digital Video Disc)

Fiziksel olarak CD ile ayni boyutlarda olan ancak çift katli ve çift taraflı olan disk

DSL (Digital Subscribe Line)

Normal telefon hatları üzerinden verilerin yüksek bant genişliklerinde iletilmesini sağlayan teknoloji

Driver

İki ayrı anlamda kullanılır. İlki bilgisayara bağlı olan hard disk sürücüsü. Diğeri, bir bilgisayar parçasının bilgisayara tanıtılması için kullanılan ve parça üreticisi tarafından sağlanan küçük program

DRAM

Bilgisayarlarda kullanılan bir bellek türü. Depolama hücrelerindeki bilgilerin sürekli yenilenmesini gerektirir

DPI (Dot Per Inch Square)

Uzunluk birimi olan inc olcusu cinsinden bir inc karede bulunan nokta miktarı

Download

İndirme. Bir dosyanın bir bilgisayardan diğerine iletilmesi. Internet’te bir kullanıcının bir Web sitesinde bulunan bir dosyayı kendi bilgisayarına alması

Domain name system (DNS)

Alan ismi sistemi. İsimlerin IP (Internet Protocol) adreslerine dönüştürülme yolu

Domain Name

Bir internet bölgesini tanımlayan ve benzeri olmayan bir adrestir

Docking station

Taşınabilir bilgisayarların masaüstü bilgisayar gibi çalışmalarına izin verecek şekilde bağlantılar sağlayan bir donanım parçası. Docking station’lar ağ kartı da içerirler, böylece taşınabilir bilgisayarları ağa bağlarlar