Danışmanlık Faaliyeti (Consulting Activity)

Kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Danışmanlık faaliyetleri; yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. Danışmanlık faaliyeti kapsamına göre; geniş kapsamlı danışmanlık faaliyetleri ve dar kapsamlı danışmanlık faaliyetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Geniş Kapsamlı danışmanlık faaliyetleri; bir haftadan fazla bir süre denetim kaynağı kullanımını gerektiren kolaylaştırıcılık faaliyeti ya da öneri geliştirme gibi sonucunda spesifik çıktıların üretilmesini amaçlayan danışmanlık faaliyetleridir. Dar Kapsamlı danışmanlık faaliyetleri ise; kısmi mevzuat değişikliklerine görüş verilmesi ya da eğitim faaliyetleri ya da çeşitli proje toplantılarına gözlemci stat üsünde katılma gibi çok kısa süreli ve detaylı bir raporlama gerektirmeyen danışmanlık faaliyetleridir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir