Risk Faktörü/Kriteri (Risk Factor/Criteria)

Riskin varlığını veya riske maruz kalmayı ifade eden bir sürecin ölçülebilir veya gözlemlenebilir özelliklerini ifade eder. Diğer bir ifadeyle, risk düzeyinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerdir. Denetim alanları belli risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Üst yönetici ile iç denetim biriminin riskli alanların belirlenmesinde kullanılan kriterleri anlaması ve bu kriterler üzerinde görüş birliği içinde olması önemlidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary) – (Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir