Açılış Toplantısı (Opening Meeting)

İç denetçilerin ön araştırmalar sonrasında denetlenen alan ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birim yöneticileri ile yaptıkları toplantıdır. Bu toplantıya ihtiyaç duyulması halinde diğer personel de katılabilir. Bu toplantıda; denetimin kapsamı, denetimin tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim ekibi ile birim arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği, denetimin sağlayacağı faydalar gibi hususlar ele alınır. Toplantıda ayrıca denetim süreci hakkında genel bilgi verilir. Toplantı sonrasında ele alınan konular çalışma kâğıdıyla kaydedilir.   (Kamu İç Denetim Rehberi)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir